Προεδρικό διάταγμα 41/05 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Αιτούντες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση χωρητικότητας υποδομής μπορούν να υποβάλλονται από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τις διεθνείς ενώσεις αυτών, καθώς και από φορτωτές, παραγγελιοδόχους μεταφορών και επιχειρήσεις συνδυασμένων μεταφορών για την εκμετάλλευση σιδηροδρομικών υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του προεδρικού διατάγματος 160/2007 (ΦΕΚ 201/Α/2007).

 

2. Ο διαχειριστής υποδομής μπορεί να επιβάλλει στους αιτούντες την κατάθεση εγγυητικής επιστολής προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι αυτοί διαθέτουν την απαραίτητη οικονομική επιφάνεια για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση της υποδομής. Η επιβαλλόμενη εγγύηση πρέπει να είναι εύλογη, διαφανής, να μην εισάγει διακρίσεις και να ανταποκρίνεται στο εύρος της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας του αιτούντος.

 

3. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 2 δημοσιεύονται ως μέρος των αρχών κατανομής στη δήλωση δικτύου και κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.