Προεδρικό διάταγμα 41/05 - Άρθρο p4

Παράρτημα IV: Υπηρεσίες που παρέχονται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ελάχιστη δέσμη πρόσβασης περιλαμβάνει:

 

α) διεκπεραίωση αιτήσεων χωρητικότητας υποδομής,

 

β) δικαίωμα χρήσης της παρεχόμενης χωρητικότητας,

 

γ) χρήση διακλαδώσεων και αλλαγών γραμμής,

 

δ) έλεγχο συρμών, συμπεριλαμβανομένης της σηματοδότησης, της ρύθμισης, της αποστολής καθώς και της επικοινωνίας και της παροχής πληροφοριών για την κίνηση συρμών,

 

ε) κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται για να υλοποιηθεί ή να λειτουργήσει η υπηρεσία για την οποία έχει παρασχεθεί χωρητικότητα.

 

2. Η τροχαία πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υπηρεσιών και η παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει:

 

α) τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού παροχής ηλεκτρισμού για το ρεύμα έλξης, όπου συντρέχει η περίπτωση,

β) εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού,

γ) επιβατικούς σταθμούς, τα κτίρια τους και λοιπές εγκαταστάσεις,

δ) τερματικούς σταθμούς μεταφοράς φορτίου,

ε) σταθμούς διαλογής,

στ) εγκαταστάσεις σχηματισμού συρμών,

ζ) αμαξοστάσια φύλαξης,

η) εγκαταστάσεις συντήρησης και άλλες τεχνικές εγκαταστάσεις.

 

3. Οι πρόσθετες Υπηρεσίες μπορούν να περιλαμβάνουν:

 

α) ρεύμα έλξης,

 

β) προθέρμανση επιβατικών συρμών,

 

γ) παροχή καυσίμου, διαλογή συρμού και όλες τις άλλες Υπηρεσίες που παρέχονται στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις υπηρεσιών πρόσβασης,

 

δ) εξατομικευμένες συμβάσεις για:

 

έλεγχο της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων,
βοήθεια στη λειτουργία μη συνήθων συρμών.

 

4. Οι βοηθητικές Υπηρεσίες μπορούν να περιλαμβάνουν:

 

α) πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο,

β) παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών,

γ) τεχνική επιθεώρηση του τροχαίου υλικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.