Προεδρικό διάταγμα 437/89 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 453/1987 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{1. Το Τεχνικό Συμβούλιο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων συγκροτείται ως εξής:

 

α) Από ένα τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης βαθμού Α που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

β-γ) Από δύο ιδιώτες τεχνικούς ή Ειδικούς Συμβούλους, ή Ειδικούς Συνεργάτες της ίδιας ειδικότητας ή τεχνικούς υπαλλήλους οποιουδήποτε φορέα του Δημοσίου Τομέα όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης βαθμού Α, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

δ-ε) Από δύο τεχνικούς υπαλλήλους του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης βαθμού Α, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

στ) Από ένα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 

ζ) Από ένα δικηγόρο που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.

 

2.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται το Τεχνικό Συμβούλιο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων από τα μέλη της προηγούμενης παραγράφου και ορίζεται ο Πρόεδρος με αναπληρωτή του από τα μέλη των περιπτώσεων α και β-γ της προηγούμενης παραγράφου 1.

 

3. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Διευθυντή - Συντονιστή του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων και ορίζεται με την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.