Προεδρικό διάταγμα 43/13 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Μισθώσεις - Εκμισθώσεις - Αγορές - Εκποιήσεις Ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη μίσθωση - εκμίσθωση ακινήτων από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 715/1979 (ΦΕΚ 212/Α/1979) όπως ισχύει.

 

2. Επιτρέπεται η μέχρι 3 ετών μίσθωση με απευθείας συμφωνία μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής σε επείγουσες ή εξαιρετικές περιπτώσεις ή αν έγινε δύο φορές διαγωνισμός και απέβη χωρίς αποτέλεσμα ή κρίθηκε ασύμφορος, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 715/1979, όπως ισχύει.

 

3. Επίσης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 50 - 64 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 715/1979 όπως ισχύει και προκειμένου για αγορά, εκποίηση, αντιπαροχή και ανταλλαγή ακινήτων από την Αρχή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.