Προεδρικό διάταγμα 455/76 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Παράθυρα - Ανοίγματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ανοίγματα προς τις πλευράς γειτνιαζουσών προς τον σταθμό οικοδομών απαγορεύονται. Τυχόν φωταγωγοί (υαλοστάσια) προς τις πλευράς αυτές κατασκευάζονται εκ μεταλλικού σκελετού φέροντος διπλά τοιχώματα υαλοπινάκων ή εξ υαλόπλινθων ανθεκτικών εις τις υψηλές θερμοκρασίες. Αντιθέτως, εις τις πλευράς προσόψεως του σταθμού προβλέπονται ανοίγματα (παράθυρα) μικράς αντιστάσεως δια την μείωσιν της υπερπιέσεως που θα δημιουργηθεί σε περίπτωση πυρκαϊάς. Τα πλαίσια των παραθύρων, φεγγιτών, κ.λ.π. παρεμφερών εξαρτημάτων είναι κατασκευασμένα εξ άκαυστου υλικού.

 

2. Αναλόγως της θέσεως των παραθύρων δύναται να επιβάλλεται χρήσις κρυστάλλων εξοπλισμένων δια μεταλλικού πλέγματος ή κρυστάλλων αναλόγων ιδιοτήτων ιδία εις περιπτώσεις μη υπάρξεως προστεγάσματος κάτωθεν παραθύρων κειμένων εις πλευρά προ της οποίας παρατηρείται κίνησις πεζών. Εκ του ανοίγματος τούτου δεν καταλαμβάνεται χώρος σταθμού δυνάμενος να καταληφθεί υπό αυτοκινήτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.