Προεδρικό διάταγμα 455/76

ΠΔ 455/1976: Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορήγησης των προς τούτο απαιτούμενων αδειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 455/1976: Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορήγησης των προς τούτο απαιτούμενων αδειών, (ΦΕΚ 169/Α/1976), 05-07-1976.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει:

 

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3334/1955 περί μεταφοράς αγαθών επί κόμιστρο, δια φορτηγών τρίτροχων αυτοκινήτων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις θέματα της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών και β) του νομοθετικού διατάγματος 511/1970 περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών

 

2. Την υπ' αριθμόν 3/1976 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Ημετέρων επί των Οικοδομικών, Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργών, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως σταθμών αυτοκινήτων

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Θέση

Άρθρο 4: Κτίριο

Άρθρο 5: Ύψος

Άρθρο 6: Είσοδος - Έξοδος

Άρθρο 7: Τοιχοποιία

Άρθρο 8: Στέγη - Δάπεδο

Άρθρο 9: Αποχετεύσεις

Άρθρο 10: Θύρες

Άρθρο 11: Παράθυρα - Ανοίγματα

Άρθρο 12: Προστασία εξ υπερκειμένων ορόφων

Άρθρο 13: Επικοινωνία μεταξύ ορόφων και χώρος αναμονής

Άρθρο 14: Κεκλιμένα επίπεδα

Άρθρο 15: Ανελκυστήρες

Άρθρο 16: Φωτισμός

Άρθρο 17: Αερισμός

Άρθρο 18: Θέρμανση

 

Κεφάλαιο Β: Πλυντήριο και λιπαντήριο σταθμών αυτοκινήτων

 

Άρθρο 19

 

Κεφάλαιο Γ: Τμήμα επιθεώρησης σταθμού αυτοκινήτων

 

Άρθρο 20

 

Κεφάλαιο Δ: Πυρασφάλεια σταθμών αυτοκινήτων

 

Άρθρο 21

 

Κεφάλαιο Ε: Αντλίες και δεξαμενές σταθμών αυτοκινήτων

 

Άρθρο 22

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας

 

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

 

Κεφάλαιο Ζ: Υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων

 

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

 

Κεφάλαιο Η: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33: Σταθμοί αυτοκινήτων με δεξαμενές καυσίμων που βρίσκονται κάτω από το οδόστρωμα

Άρθρο 34

 

Στους Ημέτερους επί των Οικοδομικών, Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργούς, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 22-06-1976.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.