Προεδρικό διάταγμα 455/76 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις έκαστον σταθμό κείμενον εντός κατοικημένης περιοχής δύναται να υφίσταται τμήμα επιθεωρήσεως των σε αυτό σταθμευόντων αυτοκινήτων (ως ελέγχου των συστημάτων πεδήσεως, διευθύνσεως, εμπρόσθιου συστήματος και ελέγχου καλής λειτουργίας του κινητήρα μέσω ηλεκτρονικής συσκευής) και γενικώς παροχής εις ταύτα εξυπηρετήσεως, εις βαθμό μη δυνάμενο να αγγίζει τα όρια επισκευής αυτών και πάντως άνευ χρήσεως ανοικτής πυράς και οιασδήποτε μορφής κρούσεως ή θορύβου.

 

2. Δια την επιθεώρηση δύναται να χρησιμοποιείται ειδική τάφρος επιθεωρήσεως ή αναβαθμός ή ανυψωτής υδραυλικός, επιτρεπομένης της χρήσεως φορητής ηλεκτρικής λυχνίας εντός ειδικής θήκης εκ μεταλλικού πλέγματος χαμηλής τάσεως (42 V).

 

3. Η τάφρος επιθεωρήσεως καλύπτεται δι' ειδικών πλακών κατά τις ώρες της μη χρησιμοποιήσεώς της, προβλεπομένων και ειδικών μέτρων προφυλάξεως έναντι πτώσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.