Προεδρικό διάταγμα 455/76 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις περίπτωσιν μεταβιβάσεως ή μισθώσεως ή παραχωρήσεως καθ' οιονδήποτε τρόπον της χρήσεως και εκμεταλλεύσεως του σταθμού, εκδίδεται άδεια λειτουργίας επ' ονόματι του νέου κατόχου αυτού, ανακαλούμενης της προγενεστέρας, κατόπιν υποβολής των κάτωθι δικαιολογητικών:

 

α) Αιτήσεως του ενδιαφερομένου,

 

β) υπευθύνου δηλώσεως του αιτούντος συμφώνως προς τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 ότι έχει νόμιμη δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του σταθμού,

 

γ) γραμμάτιον καταθέσεως εις το Δημόσιον Ταμείον των στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 του παρόντος οριζομένων ποσών δια την χορήγηση της αδείας ιδρύσεως του σταθμού και των σε αυτό μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 

δ) εκλογικού βιβλιαρίου ή βεβαιώσεως περί καταθέσεως δικαιολογητικών δια την έκδοση τούτου.

 

2. Η άδεια λειτουργίας επ' ονόματι του νέου κατόχου εκδίδεται τη υποβολή της στην παράγραφο 1)δ του άρθρου 25 του παρόντος δηλώσεως, είναι δε και αυτή δεκαετούς διαρκείας.

 

3. Η άδεια λειτουργίας του σταθμού αφαιρείται προσωρινώς ή οριστικώς δι' αιτιολογημένης αποφάσεως της υπηρεσίας που χορήγησε αυτή, εφόσον διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι έπαυσαν υφιστάμενες οι υπό του παρόντος προβλεπόμενες προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας του σταθμού.

 

4. Η στάθμευσις αυτοκινήτου προ της εισόδου - εξόδου του σταθμού (επί του πεζοδρομίου και καταστρώματος της οδού) ως και η πλύσις - λίπανσις και ο εν γένει καθαρισμός των αυτοκινήτων εκτός του χώρου του πλυντηρίου, απαγορεύεται επί ποινή προσωρινής αφαιρέσεως της αδείας λειτουργίας του σταθμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.