Προεδρικό διάταγμα 455/76 - Άρθρο 32

Άρθρο 32


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αιτήσεις δι' ίδρυση σταθμών αυτοκινήτων, εντός των υπό της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος καθοριζομένων περιμετρικών ζωνών, δι' ας μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος χορηγήθηκε έγκρισις καταλληλότητας θέσεως κρίνονται επί τη βάσει των διατάξεων του παρόντος, πλην της διατάξεως της παραγράφου 3 του άρθρου 3.

 

2. Αιτήσεις δι' ίδρυση σταθμών αυτοκινήτων εις θέσεις εκτός των υπό της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος καθοριζομένων περιμετρικών ζωνών, δι' ας μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος χορηγήθηκε έγκρισις καταλληλότητας θέσεως, κρίνονται επί τη βάσει των διατάξεων του παρόντος, πλην των τοιούτων της παραγράφου 4 του ανωτέρω άρθρου 3.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.