Προεδρικό διάταγμα 455/76 - Άρθρο 34

Άρθρο 34


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 

α) Το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 466/1970 περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμου ως και προϋποθέσεις χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων αδειών.

 

β) Το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 213/1973 περί καθορισμού εις περιοχήν πρωτευούσης περιμετρικής ζώνης εντός της οποίας απαγορεύεται η ίδρυσις σταθμών αυτοκινήτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο αναριθμήθηκε από άρθρο 33 με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 316/1986 (ΦΕΚ 139/Α/1986).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.