Προεδρικό διάταγμα 4/8/93b - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων που προορίζονται για κοινωφελείς εγκαταστάσεις καθορίζονται ως εξής:

 

α. Παιδικός σταθμός (στο οικοδομικό τετράγωνο 311)

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφανείας του χώρου.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 4,5 m.
Συντελεστής Δόμησης: 0,4.

 

β. Παιδικός σταθμός (στο οικοδομικό τετράγωνο 330)

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφανείας του χώρου.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 7,5 m.
Συντελεστής Δόμησης: 0,8.

 

γ. Χώρος Εκκλησίας (στο οικοδομικό τετράγωνο 314)

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφανείας του χώρου.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 14 m.
Συντελεστής Δόμησης: 0,8.

 

δ. Χώρος Εκκλησίας (στο οικοδομικό τετράγωνο 357)

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60% της επιφανείας του χώρου.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 14 m.
Συντελεστής Δόμησης: 0,8.

 

ε. Χώρος παιδικού σταθμού - πολιτιστικών λειτουργιών (στο οικοδομικό τετράγωνο 437)

 

Τα κτίρια τοποθετούνται εντός του κόκκινου περιγράμματος με μέγιστο ποσοστό κάλυψης 30%.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 7,5 m.
Συντελεστής Δόμησης: 0,6.

 

στ. Χώρος Δημοτικού σχολείου - νηπιαγωγείου (στο οικοδομικό τετράγωνο 443)

 

Τα κτίρια τοποθετούνται εντός του κόκκινου περιγράμματος με μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40%.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται σε: 11 m.
Συντελεστής Δόμησης: 0,8.

 

ζ. Χώρος Αθλητικών εγκαταστάσεων (στα οικοδομικά τετράγωνα 386, 483)

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφανείας του χώρου.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 11 m.
Συντελεστής Δόμησης: 0,8.

 

η. Χώρος Γυμνασίου (στο οικοδομικό τετράγωνο 431)

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφανείας του χώρου.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 14 m.
Συντελεστής Δόμησης: 0,8.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.