Προεδρικό διάταγμα 511/77 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ασκούντες την εκτέλεσιν και συντήρηση των εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων, υποχρεούνται όπως προβαίνουν εις την ρύθμιση των καυστήρων και τον καθαρισμό του λέβητα, της καπνοδόχου και του καπνοσυλλέκτη, διαθέτοντες προς τούτο τα κατάλληλα όργανα μετρήσεως και εργαλεία.

 

2. Η ανωτέρω συντήρησις του καυστήρα, του λέβητα, της καπνοδόχου και του καπνοσυλλέκτη δέον να διενεργείται τουλάχιστον άπαξ του έτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 114/2012 (ΦΕΚ 199/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.