Προεδρικό διάταγμα 511/77

ΠΔ 511/1977: Περί χορήγησης αδειών εκτέλεσης και συντήρησης εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 511/1977: Περί χορήγησης αδειών εκτέλεσης και συντήρησης εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων, (ΦΕΚ 162/Α/1977), 10-06-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες εν όψει:

 

α) Τις διατάξεις των άρθρων 3, 5 και 6 του νόμου 6422/1934 περί ασκήσεως επαγγέλματος του Μηχανολόγου κ.λ.π., ως ταύτα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν δια του υπ' αριθμού [Ν] 1150/1949 νομοθετικού διατάγματος

 

β) Την υπ' αριθμόν 84/1977 σύμφωνη γνωμοδότηση του παρά το Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας Τεχνικού Συμβουλίου

 

γ) Την υπ' αριθμόν 386/1977 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του ημετέρου επί της Βιομηχανίας και Ενέργειας Υπουργού, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Εις τον επί της Βιομηχανίας και Ενεργείας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος.

 

Εν Αθήναις, τη 03-06-1977

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 114/2012 (ΦΕΚ 199/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.