Προεδρικό διάταγμα 517/91

ΠΔ 517/1991: Ιδιωτικές Κλινικές, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ιατρικός Εξοπλισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 517/1991: Ιδιωτικές Κλινικές, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ιατρικός Εξοπλισμός, (ΦΕΚ 202/Α/1991), 24-12-1991.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

2. Τη διάταξη του άρθρου 18 του νόμου 1963/1991 Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 138/Α/1991).

 

3. Την υπ' αριθμόν 684/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

 

Παράρτημα Α: Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Β: Τεχνικές προδιαγραφές επιμέρους τμημάτων

Παράρτημα Γ: Ιατρικός εξοπλισμός ιδιωτικών κλινικών

Παράρτημα Δ: Διάκριση και σύνθεση προσωπικού

 

Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 13-12-1991

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.