Προεδρικό διάταγμα 595/84 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Δικαιούμενοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Άδειες ίδρυσης πρατηρίων ή μικτών πρατηρίων χορηγούνται ελεύθερα και απεριόριστα σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

2. Τα φυσικά πρόσωπα ή μέλη εταιρειών προκειμένου να τύχουν άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων ή μικτών ή αμιγώς υγραερίου δημόσιας χρήσης, απαιτείται να είναι είτε Έλληνες υπήκοοι είτε πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή μικτού ή αμιγώς υγραερίου σε ομογενείς από τη Ρωσία, Βόρεια Ήπειρο, Τουρκία και Αίγυπτο, καθώς και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα. Οι ομογενείς της Τουρκίας κατά την υποβολή των δικαιολογητικών επιδεικνύουν ακόμα και το σε ισχύ δελτίο παραμονής του Κέντρου Αλλοδαπών, αφού αναγραφεί στην αίτηση ο αριθμός μητρώου του δελτίου αυτού. Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη χώρα, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010).

 

3. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία, δικαιούται να πάρει μια μόνο άδεια λειτουργίας πρατηρίου, ή μικτού πρατηρίου σ' όλη την επικράτεια με την προϋπόθεση ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου ή πρατηρίου βενζίνης - πετρελαίου, ή ιδανικών μεριδίων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε από το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 327/1992 (ΦΕΚ 163/Α/1992).

 

4. Η χορήγηση αδειών λειτουργίας πρατηρίων ή μικτών πρατηρίων στις εταιρείες πετρελαιοειδών απαγορεύεται, εκτός αν αυτό προβλέπεται από ειδική με το Δημόσιο σύμβαση και μέχρι τον αριθμό των πρατηρίων που ορίζεται από αυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε από το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 327/1992 (ΦΕΚ 163/Α/1992).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.