Προεδρικό διάταγμα 595/84 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Μέτρα ασφαλούς λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης πρατηρίου υγραερίου, ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας αυτού, τηρεί και επιβάλλει την τήρηση, με δική του ευθύνη, των ακόλουθων μέτρων:

 

1. Η μετάγγιση του υγραερίου από το βυτιοφόρο στη δεξαμενή δεν αρχίζει πριν να διαπιστωθεί ότι:

 

α) Τα ηλεκτροφόρα κυκλώματα του βυτιοφόρου διακόπηκαν.

 

β) Οι τροχοί του αυτοκινήτου ασφαλίσθηκαν με αναστολείς (τάκους).

 

γ) Το βυτιοφόρο γειώθηκε ηλεκτρικά.

 

δ) Έγινε έλεγχος και βεβαιώθηκε η πλήρης εφαρμογή των ρακόρ και των συνδέσεων των εύκαμπτων ή βιδωτών σωληνώσεων οι οποίες προσδιορίζονται για τη μετάγγιση.

 

2. Σ' όλο το χρονικό διάστημα πλήρωσης των δεξαμενών του πρατηρίου τοποθετείται, πριν από την είσοδο εμπόδιο που φέρει πινακίδα πλάτους 1.00 x 0,50 m στην οποία υπάρχει η ακόλουθη επιγραφή: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΕΡΑΤΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ.

 

3. Κατά τη διάρκεια της μετάγγισης, το απασχολούμενο προσωπικό, τηρεί αυστηρά την απαγόρευση καπνίσματος και οπωσδήποτε απαγορεύει το άναμμα φλογών σε μία ακτίνα τουλάχιστον 15 m από το χώρο μετάγγισης.

 

4. Κατά τη διάρκεια της μετάγγισης, ή του ανεφοδιασμού αυτοκινήτων με υγραέριο το απασχολούμενο προσωπικό έχει κοντά ένα φορητό πυροσβεστήρα έτοιμο για χρήση και σε πολύ καλή κατάσταση.

 

5. Κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού αυτοκινήτου με υγραέριο το απασχολούμενο προσωπικό τηρεί και υποχρεώνει και τους άλλους να τηρούν τις απαγορεύσεις αυτού του άρθρου και βεβαιώνεται ότι οι κινητήρες των προς ανεφοδιασμό αυτοκινήτων ή άλλων που βρίσκονται κοντά είναι εκτός λειτουργίας.

 

6. Στις μικτές εγκαταστάσεις απαγορεύεται η μετάγγιση υγραερίου από βυτιοφόρο στη δεξαμενή συγχρόνως με τη μετάγγιση άλλων υγρών καυσίμων.

 

7. Το απασχολούμενο προσωπικό στο πρατήριο είναι ηλικίας τουλάχιστον είκοσι ενός (21) ετών και:

 

α) Γνωρίζει καλά τον τρόπο λειτουργίας των συσκευών οι οποίες περιγράφονται, στις προηγούμενες περιπτώσεις καθώς επίσης γνωρίζει καλά τη λειτουργία και τη χρήση του πυροσβεστικού συστήματος και των φορητών πυροσβεστήρων.

 

β) Γνωρίζει καλά τους κανονισμούς λειτουργίας και ασφάλειας του πρατηρίου.

 

γ) Είναι εκπαιδευμένο στους απαραίτητους χειρισμούς για την πρόληψη και μείωση των κινδύνων πρόκλησης ατυχημάτων.

 

δ) Γνωρίζει το σύστημα κινδύνου (συναγερμός) διαρροής υγραερίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος 269/1998 (ΦΕΚ 196/Α/1998).

 

8. Στο χώρο της εγκατάστασης του πρατηρίου και σε εμφανή θέση τοποθετείται, μια (1) μεγάλη πινακίδα στην οποία αναγράφονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού καθώς και μία κάτοψη της εγκατάστασης του πρατηρίου. Οι πινακίδες με τις λέξεις ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΙΑΣ τοποθετούνται στην είσοδο του πρατηρίου και κοντά στις συσκευές διανομής της δεξαμενής και του στομίου πλήρωσης της.

 

9. Στην περίπτωση πυρκαϊάς ή κινδύνου το προσωπικό του πρατηρίου εμποδίζει με κινητά σήματα ή μπάρες (δρύφακτα) ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο την είσοδο άλλων οχημάτων στο χώρο του πρατηρίου.

 

10. Σε περίπτωση κινδύνου (διαρροής υγραερίου, πυρκαϊάς, κ.λ.π.) το προσωπικό του πρατηρίου πρέπει:

 

α) να πατήσει ένα από τα κομβία έκτακτης ανάγκης που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 του παρόντος διατάγματος,

 

β) να φροντίσει ώστε να διακοπεί αμέσως κάθε εργασία ανεφοδιασμού του πρατηρίου ή εφοδιασμού αυτοκινήτων με υγραέριο και να απομακρυνθούν όλα τα οχήματα χωρίς να θέσουν τους κινητήρες τους σε λειτουργία,

 

γ) στην περίπτωση πυρκαϊάς, να ειδοποιήσει αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος 269/1998 (ΦΕΚ 196/Α/1998).

 

11. Σε κάθε πρατήριο ορίζεται υπεύθυνος λειτουργίας. Ο υπεύθυνος αυτός πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών και κάτοχος πιστοποιητικού αντιστοίχου με το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων των κλάσεων 2 και 3 της Συμφωνίας ADR η οποία έχει κυρωθεί με τον νόμο [Ν] 1741/1987 (ΦΕΚ 225/Α/1987). Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την απόκτηση του πιο πάνω πιστοποιητικού.

 

Επίσης, υπεύθυνος λειτουργίας του πρατηρίου μπορεί να είναι και ο εξουσιοδοτημένος τεχνίτης συσκευών υγραερίου του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 219/1981 (ΦΕΚ 64/Α/1981), ή πτυχιούχος τεχνίτης συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων, ή άλλως ο ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης πρατηρίου λειτουργούντος υπό την διεύθυνση του ιδίου για χρονικό διάστημα άνω των έξι (6) ετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος 269/1998 (ΦΕΚ 196/Α/1998).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του νόμου 4439/2016 (ΦΕΚ 222/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος 269/1998 (ΦΕΚ 196/Α/1998).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.