Προεδρικό διάταγμα 65/11 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μεταφέρονται:

 

α) στον Πρωθυπουργό από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, καθώς και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτές (άρθρο 2  παράγραφος 1 περίπτωση α υποπερίπτωση α)α του προεδρικού διατάγματος 96/2010) και του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (άρθρο έκτο παράγραφος 4 περίπτωση στ του νόμου 3839/2010),

 

β) Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, που είχε μεταφερθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με το άρθρο 2  παράγραφος 1 περίπτωση γ υποπερίπτωση γ)γ του προεδρικού διατάγματος 96/2010.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.