Προεδρικό διάταγμα 65/11 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, που είχε συσταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 96/2010, συγχωνεύονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

2. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχει τις αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων Υπουργείων. Όλες οι υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, στις οποίες περιλαμβάνονται οι γενικές και ειδικές γραμματείες, οι θέσεις και το προσωπικό των συγχωνευόμενων Υπουργείων αποτελούν εφεξής υπηρεσίες, θέσεις και προσωπικό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το οποίο ασκεί την εποπτεία και όλων των εποπτευόμενων από τα Υπουργεία αυτά νομικών προσώπων και φορέων.

 

3. Όπου σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφέρεται ο Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή ο Υπουργός Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας νοείται εφεξής ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

4. Έως ότου συγκροτηθούν ενιαία υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια το προσωπικό των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των συγχωνευόμενων Υπουργείων.

 

5. Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας βαρύνουν έως τους 31-12-2011 τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί για τα Υπουργεία αυτά, οι πιστώσεις των οποίων μεταφέρονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

6. Για τα όργανα, τις αρχές και προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που ασκούν αρμοδιότητες οι οποίες ανήκουν σύμφωνα με το παρόν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 127/2010.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.