Προεδρικό διάταγμα 6/10/78 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Αθλητικές εγκαταστάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι όροι και περιορισμοί δομήσεως των γηπέδων δια την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων μείζονος σημασίας καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά πρόταση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Προκειμένου δι' εγκαταστάσεις ήσσονος σημασίας, ως απλά γήπεδα, ανοικτά κολυμβητήρια και μικρά κλειστά Γυμναστήρια κτιριακού όγκου μικρότερου των 2.000 m3, οι όροι και περιορισμοί δομήσεως αυτών καθορίζονται δι' αποφάσεως του αρμοδίου Νομάρχου κατά την προαναφερομένη διαδικασίαν.

 

2. Εις περιπτώσεις αθλητικών έργων, στάδια, γήπεδα μεγάλης χωρητικότητος κ.λ.π., απαιτείται η κυκλοφοριακή σύνδεσις της εγκαταστάσεως μετά του οδικού δικτύου, της περιοχής, συμφώνως προς τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος 465/1970.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.