Προεδρικό διάταγμα 799/78 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις το Μητρώον Μελετητών εγγράφονται, τη αιτήσει των, μελετητές συγκεντρούντες τα υπό του νόμου 716/1977 απαιτούμενα προσόντα.

 

2. Εις το Μητρώον Μελετητών καταχωρούνται το ονοματεπώνυμον και πατρώνυμον του Μελετητή, οι τίτλοι σπουδών μετά της ημερομηνίας κτήσεως αυτών, η ειδικότης αυτού, η έδρα, οι κατηγορίες μελετών εις τις οποίας ενεκρίθη η εγγραφή του, η τάξις του Πτυχίου αυτού κατά κατηγορία μελετών ως και το Γραφείον Μελετών εις το οποίον ούτος ανήκει.

 

3. Έκαστος Μελετητής δύναται να εγγραφή εις το Μητρώον Μελετητών εις δύο το πολύ κατηγορίας μελετών εκ των στο άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος 541/1978 περί Κατηγοριών Μελετών καθοριζομένων, σχετικές προς την επιστημονική ειδικότητα και την εμπειρία αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.