Προεδρικό διάταγμα 7/4/03 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στους ως άνω οικισμούς καθορίζονται κατά την επισκευή υφισταμένων κτισμάτων ή την ανέγερση νέων, οι παρακάτω ειδικοί όροι επιμέρους μορφολογικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων:

 

1. Η ογκοπλαστική διάρθρωση των κτιρίων πρέπει να προσεγγίζει τα τοπικά αρχιτεκτονικά πρότυπα ως προς τη σύνδεση, την κλίμακα και τις αναλογίες των όγκων. Οι επί μέρους όγκοι να είναι λιτοί, ορθογωνικοί (σχήμα 6). Για την καλύτερη προσαρμογή του κτιρίου στο έδαφος επιβάλλεται ο πλήρης διαχωρισμός του κτιρίου σε επιμέρους όγκους. Οι επιμέρους όγκοι σε περίπτωση κατοικιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 600 m3 (σχήμα 7).

 

Εφόσον οι οικοδομές κατασκευαστούν με φέρουσα ανεπίχριστη ή αρμολογημένη λιθοδομή πάχους τουλάχιστον 0,40 m η καταλαμβανόμενη φέρουσα επιφάνεια δεν προσμετράται στη συνολική επιτρεπόμενη δόμηση του οικοπέδου.

 

Σε περίπτωση ειδικών κτιρίων ή κτιρίων κοινής ωφελείας οι επί μέρους κτιριακοί όγκοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 1500 m3. Για όγκους μεγαλύτερους των 1500 m3 απαιτείται έγκριση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου με ειδική τεκμηρίωση.

 

Οι επιμέρους κτιριακοί όγκοι θα απέχουν μεταξύ τους απόσταση Δ κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

2. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 2, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών τα 7.5 m, μετρούμενο σε κάθε σημείο του περιγράμματος του κτιρίου από τη στάθμη του φυσικού εδάφους, τηρουμένων ταυτόχρονα των διατάξεων του άρθρου 3 (σχήμα 8). Πέραν του μέγιστου ύψους της οικοδομής, επιτρέπεται μόνο η κατασκευή στέγης (μέγιστου ύψους 1.6 m) και καπνοδόχου.

 

Απαγορεύεται κάθε εκσκαφή ή επιχωμάτωση πέραν των απαραίτητων για την κατασκευή του κτιρίου και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που εξυπηρετούν στη λειτουργία και τη χρήση του κτιρίου.

 

3. Η επικάλυψη των κτιρίων γίνεται, υποχρεωτικά, με τετράρριχτη, τρίρριχτη ή δίρριχτη στέγη. Η στέγη γίνεται με βυζαντινά ή ρωμαϊκά κεραμίδια, και η κλίση της δεν υπερβαίνει τις 30 μοίρες. Το υψηλότερο σημείο της στέγης διαμορφώνεται με κορφιά χωρίς αποτμήσεις κατά την έννοια του ύψους. Σε περίπτωση τετράρριχτης ή τρίρριχτης στέγης επιβάλλεται η κατασκευή περιμετρικού γείσου το οποίο δεν θα ξεπερνάει τα 0.15 m, από πέτρα, ή μπετόν χρωματισμένο και επεξεργασμένο - κτυπητό -, ώστε να δίνει την εντύπωση φυσικής πέτρας ή από άλλο επιχρισμένο υλικό. Σε περίπτωση δίρριχτης στέγης δύναται να κατασκευασθεί γείσο, όπως περιγράφεται παραπάνω, μόνον στις πλευρές του κτιρίου στις οποίες διαμορφώνεται αέτωμα. Στις υπόλοιπες πλευρές με το χαμηλότερο ύψος έδρασης, αυτή θα περιορίζεται χωρίς προεξοχές στο περίγραμμα της εξωτερικής τοιχοποιίας έδρασης (σχήμα 16).

 

4. Για τον χρωματισμό του κτιρίου χρησιμοποιούνται βασικά οι αποχρώσεις του πράσινου, της ώχρας, του σάπιου μήλου, του γκρι, μπεζ, γαλάζιου (λουλακί) ή κεραμιδί ή άλλοι χρωματισμοί ύστερα από έγκριση χρωματολογικής μελέτης. Απαγορεύεται οποιουδήποτε είδους επένδυση στην επιφάνεια των όψεων, καθώς και η κατασκευή ρελιέφ.

 

5. α. Τα εξωτερικά ανοίγματα επιβάλλεται να ακολουθούν τα πρότυπα των κτισμάτων των οικισμών ως προς τη θέση τους στην όψη και ως προς τις αναλογίες και τις διαστάσεις τους (αναλογία πλάτους/ύψος = 1/1,5 για παράθυρα και 1/2 για τις πόρτες πλάτους έως 1.2 m), μη επιτρεπομένης της διαμόρφωσης τετράγωνων ανοιγμάτων (1/1) (σχήμα 9). Τα ανοίγματα τοποθετούνται σε κατακόρυφους άξονες συμμετρίας. Από τον κανόνα της συμμετρίας μπορεί να εξαιρείται η είσοδος του κτιρίου, η οποία μπορεί να έχει πλάτος έως 1.2 m (σχήμα 15).

 

Οι μαγαζόπορτες μπορούν να διαμορφώνονται με πλάτος έως 1.8 m σε ειδικές περιπτώσεις, μετά την έγκριση των αρμοδίων οργάνων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

β. Η απόσταση των ανοιγμάτων από τις ακμές του κτιρίου θα είναι κατ' ελάχιστο 0.8 m και η μεταξύ τους απόσταση 0.6 m.

 

6. Τα κουφώματα επιβάλλεται να είναι ξύλινα ή αλουμινίου, καλής ποιότητας, με εξωτερικά παντζούρια, ανάλογης μορφής με τους επικρατέστερους τύπους του οικισμού (ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή γαλλικού τύπου). Σε περίπτωση τοποθέτησης κουφωμάτων αλουμινίου αυτά θα προσομοιάζουν με τα αντίστοιχα ξύλινα στη μορφή, τις χρησιμοποιούμενες διατομές και τον χρωματισμό.

 

Απαγορεύεται η τοποθέτηση γερμανικών, συρόμενων και ρολών.

 

Για τον χρωματισμό των κουφωμάτων χρησιμοποιείται το πράσινο, το γκρι, η σκούρα ώχρα, το μουσταρδί, το καφέ, το βυσσινί, και το ανοιχτό γαλάζιο ανάλογα με την χρωματική οργάνωση της όψης. Αποκλείεται το φυσικό χρώμα του ξύλου.

 

Τα μεταλλικά στηρίγματα και εξαρτήματα (μεντεσέδες κ.λ.π.) θα είναι απλού σχεδίου, χωρίς διακοσμήσεις και βαμμένα στο χρώμα των κουφωμάτων.

 

7. α. Επιτρέπεται η κατασκευή μεμονωμένων ανοικτών εξωστών σε πρόβολο στον όροφο του κτιρίου, με διαστάσεις που θα εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Αιγαίου. Ο εξώστης δεν επιτρέπεται να έχει διαστάσεις μεγαλύτερες από 2.50 m στο μήκος και 1.20 m στο πλάτος και το συνολικό μήκος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού μήκους της όψης (σχήμα 10).

 

Απαγορεύεται η αύξηση του πλάτους με υποχώρηση της όψης του κτιρίου κατά τη διάσταση του μήκους του προβόλου.

 

β. Οι εξώστες σε πρόβολο (μπαλκόνια) έχουν ορθογωνική κάτοψη και κατασκευάζονται κατά τα αρχιτεκτονικά πρότυπα της περιοχής με δάπεδο από πέτρα, μάρμαρο ή μπετόν, και περιμετρικό σιδηροκιγκλίδωμα ή σε συνδυασμό με στηθαίο (σχήμα 11).

 

γ. Σε περίπτωση που ο εξώστης κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα (πάχους έως 0.12 m), αυτό μπορεί να είναι εμφανές, χρωματισμένο ή επεξεργασμένο (κτυπητό), ώστε να δίνει την εντύπωση φυσικής πέτρας ή επιχρισμένο.

 

Δεν επιτρέπεται κατασκευή εξώστη σε υποστυλώματα.

 

δ. Σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίων με στοιχεία νεοκλασικά ή κατ' απομίμηση των Αρχοντικών, στους εξώστες τοποθετούνται φουρούσια σε τοπικά σχέδια, κατασκευασμένα από πέτρα ή μάρμαρο ή σίδερο, που καλύπτουν όλο το βάθος του εξώστη.

 

ε. Απαγορεύεται η κατασκευή ημιυπαίθριων χώρων και στεγασμένων βεραντών.

 

8. α. Κατά την οργάνωση του όγκου του κτιρίου, είναι δυνατόν ο όροφος να κατασκευασθεί από ελαφρά ξύλινη κατασκευή ή τοιχοποιία επενδεδυμένη με ξύλινο σανίδωμα. Η δημιουργία προεξοχών (σαχνισιά) στον όροφο εκτός του περιγράμματος του ισογείου γίνεται παράλληλα ή υπό γωνία με την υποκείμενη τοιχοποιία και μόνον εφόσον απαντάται κατά κανόνα και όχι κατ' εξαίρεση στα κτίρια του άμεσου περιβάλλοντος. Το σαχνισί μπορεί να εξέχει έως και 0.5 m στην μία ή και στις δύο στενές πλευρές, ενώ το συνολικό μήκος του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 m. Σε περίπτωση πλατυμέτωπου κτιρίου, μπορούν να διαμορφωθούν δύο ανισομεγέθη σαχνισιά (σχήμα 12).

 

β. Η κατασκευή στηρίζεται σε προεξέχοντα φέροντα στοιχεία του ορόφου επενδεδυμένα σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες υποχρεωτικά με οριζόντιες καλά προσαρμοσμένες ξύλινες σανίδες πλάτους τουλάχιστον 15 cm αποκλειομένου του ραμποτέ. Η διαμόρφωση των πλευρικών ακμών γίνεται με ξύλινους διακοσμητικούς ορθοστάτες (κιονίσκους) σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού (σχήμα 13).

 

Κατ' ανάλογο τρόπο είναι δυνατή η κατασκευή ξύλινου ορόφου στο περίγραμμα της τοιχοποιίας (λιθοδομής) του ισογείου (σχήμα 14).

 

Εξωτερικά δύνανται να είναι επιχρισμένα και χρωματισμένα με ώχρα, λουλακί, γκρι, αποκλειομένου του λευκού.

 

γ. Σε υφιστάμενα κτίρια, που έχουν (ή είχαν παλαιότερα) σαχνισιά πάνω από κοινόχρηστους χώρους, επιτρέπεται η ανακατασκευή τους στην αρχική μορφή και θέση μετά από τεκμηριωμένη έκθεση του μελετητή.

 

δ. Η προεξοχή επιτρέπεται και πάνω από κοινόχρηστους χώρους, τηρουμένων των προϋποθέσεων του ισχύοντος Κτιριοδομικού Κανονισμού και του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως προς το ελάχιστο ύψος κατασκευών πάνω από κοινόχρηστους χώρους.

 

9. Απαγορεύεται η κατασκευή ανοικτού εξωτερικού κλιμακοστασίου σε όλες τις όψεις του κτιρίου, εκτός από κλίμακες πυροπροστασίας σε ειδικά κτίρια όπου είναι δυνατή η κατασκευή τους, αλλά όχι στις κύριες όψεις του κτιρίου. Όπου λόγω υψομετρικής διαφοράς επιβάλλεται η κατασκευή περιορισμένης εξωτερικής κλίμακας για την προσέγγιση της κεντρικής εισόδου στο ισόγειο, αυτή θα γίνεται κτιστή και θα τοποθετείται παράλληλα και σε επαφή με την όψη.

 

10. α. Οι περιφράξεις των οικοπέδων, όπου υπάρχει οικοδομή, κατασκευάζονται από λιθοδομή εμφανή ή άλλο υλικό επιχρισμένο και χρωματισμένο όπως το κεντρικό κτίριο με ύψος έως 2 m. Οι περιφράξεις δύνανται να κατασκευασθούν και από τμήμα τοιχοποιίας (ανάλογης μορφής ως ανωτέρω) ύψους έως 1 m, και μεταλλικό κιγκλίδωμα επ' αυτού, ύψους επίσης μέχρι 1 m.

 

Απαγορεύεται η δημιουργία τόξων ή διακοσμητικών βόλτων στο σώμα του κτιρίου και στις περιφράξεις των οικοπέδων.

 

β. Οι αυλόπορτες κατασκευάζονται ξύλινες ή σιδερένιες, απλής μορφής και χρωματίζονται σε αποχρώσεις καφέ, πράσινου, κεραμιδί, μουσταρδί. Το άνοιγμα της αυλόπορτας θα περιβάλλεται από πλαίσιο κατά τα αρχιτεκτονικά τοπικά πρότυπα, κατασκευασμένο είτε από λαξευμένη τοπική πέτρα, είτε από άλλο υλικό επιχρισμένο, είτε από μπετόν χρωματισμένο και επεξεργασμένο (κτυπητό), ώστε να δίνει την εντύπωση φυσικής πέτρας.

 

γ. Σε περίπτωση διαμορφώσεων (σέτια) του φυσικού εδάφους, θα κατασκευάζονται υποχρεωτικά πέτρινοι αναλληματικοί τοίχοι ύψους έως 1.5 m ανεπίχριστοι ή αρμολογημένοι, αποκλειομένων των τοιχίων από εμφανές μπετόν ή άλλο υλικό.

 

11. Οι καπνοδόχοι κατασκευάζονται με βάση τα αρχιτεκτονικά πρότυπα του οικισμού. Απαγορεύεται η μεταλλική ή η νέου τύπου κατασκευή.

 

12. Τα κλιματιστικά μηχανήματα, οι ηλιακοί συλλέκτες ή άλλος μηχανολογικός εξοπλισμός τοποθετούνται σε θέση μη ορατή από τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού και όχι στην κύρια όψη του κτιρίου.

 

13. Οι υδρορροές θα έχουν μορφή και θέση ενταγμένη στην αρχιτεκτονική σύνθεση, ώστε να μην διαταράσσουν την οργάνωση της όψης του κτιρίου. Θα τοποθετούνται σε επαφή με την εξωτερική τοιχοποιία με οριζόντια και κατακόρυφη διαδρομή, κάτω από τη στέγη και στα σημεία της μεσοτοιχίας.

 

14. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτισμάτων σε υποστυλώματα (pilotis) καθώς και η κατασκευή λυόμενων ή προκατασκευασμένων κτιρίων.

 

15. Περιορισμένων διαστάσεων ελαφρά πετάσματα από λευκό καραβόπανο, μπορούν να τοποθετηθούν μόνο στις εισόδους των καταστημάτων.

 

16. Οι επιγραφές ενσωματώνονται στη λογική και την οργάνωση των όψεων. Είναι μικρών διαστάσεων, όχι μεγαλύτερου πλάτους από τα ανοίγματα στα οποία αντιστοιχούν, και εφάπτονται στο επίπεδο της όψης. Οι επιγραφές πρέπει να είναι στην Ελληνική. Στην περίπτωση παράθεσης ξενόγλωσσων στοιχείων αυτά δεν θα υπερβαίνουν το ήμισυ των Ελληνικών. Απαγορεύονται οι φωτεινές επιγραφές ηλίου.

 

17. Οι μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος ενσωματώνονται σε εσοχές των τοίχων στις όψεις των κτιρίων και καλύπτονται με ξύλινο κούφωμα.

 

18. Τα δίκτυα κοινής ωφελείας (Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος) πρέπει να τοποθετούνται υπόγεια σε ειδικούς αγωγούς κάτω από το λιθόστρωτο, το οποίο επανατοποθετείται στην αρχική του θέση με ευθύνη των οργανισμών που εκπονούν το έργο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.