Προεδρικό διάταγμα 8/12 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 490/1976 Περί των όρων και προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας σκοπιμότητος ιδρύσεως και λειτουργίας Πτηνοσφαγείων (ΦΕΚ 177/Α/1976), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 313/1980 (ΦΕΚ 90/Α/1980), και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 460/1978 Περί όρων και προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας σκοπιμότητος ιδρύσεως και λειτουργίας Σφαγείων (ΦΕΚ 95/Α/1978), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 330/1985 (ΦΕΚ 115/Α/1985).

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, το άρθρο 5 και η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 79/2007 (ΦΕΚ 95/Α/2007), δεν τυγχάνουν εφαρμογής στα σφαγεία οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 122 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.