Προεδρικό διάταγμα 8/12 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Έναρξη ισχύος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από 28-12-2009.

 

2. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων, που κατατέθηκαν μετά την 28-12-2009 βάσει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 490/1976 (ΦΕΚ 177/Α/1976), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 313/1980 (ΦΕΚ 90/Α/1980), και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 460/1978 (ΦΕΚ 95/Α/1978), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 330/1985 (ΦΕΚ 115/Α/1985), και εκκρεμούν, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος.

 

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων, που κατατέθηκαν μετά την 28-12-2009 βάσει των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, και απορρίφθηκαν για λόγους που σχετίζονται άμεσα με οικονομικά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονταν στις ως άνω καταργούμενες διατάξεις, επανεξετάζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 23/2014 (ΦΕΚ 40/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 122 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.