Προεδρικό διάταγμα 8/3/02 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Καθορισμός Ορίων του παραδοσιακού οικισμού Μανδρακίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθορίζονται τα όρια του παραδοσιακού Οικισμού Μανδρακίου, Δήμου Νισύρου (νομού Δωδεκανήσου), όπως αυτά φαίνονται με μαύρη εστιγμένη γραμμή, καθώς και τον καθορισμό του συνεκτικού τμήματος, το οποίο περιβάλλεται με μαύρη διακεκομμένη γραμμή στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000, που έχει θεωρηθεί με την υπ' αριθμόν 1865/2002 πράξη του Υπουργού Αιγαίου.

 

2. α. Εντός των ορίων του παραδοσιακού οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

β. Εντός του συνεκτικού τμήματος του οικισμού ορίζεται αρτιότητα 300 m2.

 

γ. Εντός του διάσπαρτου τμήματος του οικισμού ορίζεται αρτιότητα 1000 m2.

 

δ. Κατά παρέκκλιση, εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν την 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

3. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού, θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985). Επίσης πρέπει να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 19-10-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 594/Δ/1978).

 

pd.8.3.02Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.