Προεδρικό διάταγμα 923/78

ΠΔ 923/1978: Περί της συγκρότησης των Γραφείων Μελετών, των υποχρεώσεων τους και της σύμπραξης αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 923/1978: Περί της συγκρότησης των Γραφείων Μελετών, των υποχρεώσεων τους και της σύμπραξης αυτών, (ΦΕΚ 224/Α/1978), 18-12-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 1 του νόμου 716/1977 περί Μητρώου Μελετητών και Αναθέσεως και Εκπονήσεως Μελετών.

 

2. Την από 03-11-1978 Γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών (ΓΕΜ), πρακτικό με αριθμό ΓΕΜ 32/03-11-1978.

 

3. Την υπ' αριθμόν 1069/1978 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Συντονισμού,

 

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Συντονισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 14-12-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.