Προεδρικό διάταγμα 92/82 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εις πάσαν πόλιν ή οικισμό της χώρας έχοντα εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιον ή μη πληθυσμού άνω των 15.000 κατοίκων, βάσει της απογραφής του 1971, εις το ηπειρωτικό τμήμα του Νομού Αττικής, πλην των περιοχών εντός της Μείζονος περιοχής Πρωτευούσης, δια τις οποίας καθορίζονται βάσει του άρθρου 1 του υπ' αριθμόν [ΠΔ] 1340/1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 335/Α/1981) ειδικές προς τούτο διατάξεις και εις πάσας τις περιοχές εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός νομίμως υφισταμένων οικισμών που εμπίπτουν εντός των Διοικητικών ορίων Δήμων και Κοινοτήτων πληθυσμού άνω των 15.000 κατοίκων βάσει της απογραφής του 1971, επιβάλλεται η κατά το νόμο 960/1979 ως ούτος τροποποιήθηκε δια του νόμου 1221/1981 εξασφάλισις χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων κατά τα ειδικότερα, υπό των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος, οριζόμενα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος 350/1996 (ΦΕΚ 230/Α/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.