Προεδρικό διάταγμα 92/82 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εφ' όσον οι είσοδοι ή έξοδοι χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων ευρίσκονται επί πεζοδρόμων ή παιδότοπων ο αριθμός θέσεων των χώρων αυτών δεν δύναται να είναι μεγαλύτερος του απαιτουμένου δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων, τα οποία έχουν μοναδικό πρόσωπον στον συγκεκριμένο πεζόδρομο ή παιδότοπο.

 

2. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων εις απόσταση μικροτέρα των 30 m, εκ σηματοδοτούμενου ή υπό σηματοδότηση κόμβου και εφ' όσον οι είσοδοι ή έξοδοι αυτών ευρίσκονται επί της κυρίας οδού, δια την οποίαν επεβλήθη η σήμανσις. Η ως άνω απόστασις μετρείται εκ του άξονος της πλησιέστερης εισόδου ή εξόδου του σταθμού και μέχρι του πλησιέστερου σηματοδότη παρά τον κόμβο.

 

3. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων χωρητικότητας μικροτέρας των 10 αυτοκινήτων, εφ' όσον οι είσοδοι ή έξοδοι αυτών ευρίσκονται επί του κυρίου οδικού δικτύου περί του οποίου η παράγραφος 2 του ως κατωτέρου άρθρου 5.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος 350/1996 (ΦΕΚ 230/Α/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.