Προεδρικό διάταγμα 96/17 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Έργο της Γενικής Γραμματείας είναι η αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των καταστημάτων κράτησης, των ιδρυμάτων αγωγής ανηλίκων, των υπηρεσιών επιμελητών ανηλίκων και κοινωνικής αρωγής, των ιατροδικαστικών υπηρεσιών της χώρας, του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης και της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών, η εισήγηση μέτρων ασφαλείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των δικαστικών μεγάρων, των καταστημάτων κράτησης, των υπηρεσιών εξωτερικής τους φρούρησης και των ιατροδικαστικών υπηρεσιών της χώρας, καθώς και ο σχεδιασμός, η επεξεργασία και εισήγηση διαδικασιών τήρησης των στατιστικών δεδομένων από τη λειτουργία των υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία.

 

2. Για το σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων, η Γενική Γραμματεία:

 

α) σχεδιάζει, επεξεργάζεται και εισηγείται τις προτεραιότητες της πολιτικής, τις δράσεις και τα απαιτούμενα μέτρα για την οργάνωση και λειτουργία των καταστημάτων κράτησης, των ιδρυμάτων αγωγής ανηλίκων, των υπηρεσιών επιμελητών ανηλίκων και κοινωνικής αρωγής, των ιατροδικαστικών υπηρεσιών, του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης και της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων της υπηρεσιακής και της πειθαρχικής κατάστασης των σωφρονιστικών υπαλλήλων, των υπαλλήλων των ιδρυμάτων αγωγής ανηλίκων, των υπαλλήλων των υπηρεσιών επιμελητών ανηλίκων και κοινωνικής αρωγής, των ιατροδικαστών, των υπαλλήλων των ιατροδικαστικών υπηρεσιών και του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, καθώς επίσης σχεδιάζει, επεξεργάζεται και εισηγείται την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων των υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιών,

 

β) αναλαμβάνει και προωθεί σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές πρωτοβουλίες, παρακολουθεί δε την εφαρμογή τους,

 

γ) μεριμνά για την παρουσίαση των εθνικών θέσεων στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών,

 

δ) προωθεί την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας στις κατευθύνσεις που τίθενται από τους παραπάνω οργανισμούς,

 

ε) σχεδιάζει, επεξεργάζεται και εισηγείται, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τα μέτρα για την ασφάλεια της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των δικαστικών μεγάρων, των καταστημάτων κράτησης, των υπηρεσιών εξωτερικής τους φρούρησης και των ιατροδικαστικών υπηρεσιών της χώρας,

 

στ) ασκεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 300/2003 (ΦΕΚ 256/Α/2003) εποπτεία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία ΕΠΑΝΟΔΟΣ και σχεδιάζει, επεξεργάζεται και προωθεί νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές πρωτοβουλίες και δράσεις για την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακιζομένων κρατουμένων, τη συμπαράσταση σε ευάλωτους και άπορους κρατούμενους, σε συνεργασία με κάθε συναρμόδιο Υπουργείο και φορέα,

 

ζ) σχεδιάζει, επεξεργάζεται και εισηγείται μέτρα και διαδικασίες τήρησης των στατιστικών δεδομένων από τη λειτουργία των υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία,

 

η) συνεργάζεται με πανεπιστημιακές σχολές και τμήματα, με εγκληματολογικά εργαστήρια και ινστιτούτα και με κάθε αρχή ή φορέα εγκληματολογικής, σωφρονιστικής και ανακριτικής κατεύθυνσης για τον σχεδιασμό, επεξεργασία και εισήγηση αντιεγκληματικών πολιτικών.

 

3. Στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής, με τις εποπτευόμενες από την τελευταία περιφερειακές υπηρεσίες καθώς και η Διεύθυνση Επιχειρησιακής Επάρκειας και Διαχείρισης Κρίσεων.

 

4. Ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής είναι αρμόδιος και για τα θέματα που αφορούν τους υπαλλήλους του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.