Προεδρικό διάταγμα 9/8/95d - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Μορφολογικοί όροι και περιορισμοί δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η ογκοπλαστική διαμόρφωση του κτιρίου, η διάταξή του μέσα στο οικόπεδο και τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά πρέπει να προσαρμόζονται στα παραδοσιακά πρότυπα της κριτικής αρχιτεκτονικής. Γενικά το κτίριο πρέπει να έχει καθαρούς ορθογωνικούς όγκους, η σύνθεσή του να δημιουργεί διάφορα επίπεδα από μονώροφα και διώροφα τμήματα κτιρίου με κέντρο αναφοράς την αυλή (ή αυλές).

 

β. Στις όψεις φέρει μικρά ανοίγματα που τονίζουν τον κατακόρυφο άξονα.

 

γ. Η επικάλυψη γίνεται με στέγη ή δώμα (ανάλογα με το επικρατούν στον οικισμό).

 

δ. Ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου (αυλή) διαχωρίζεται από τον κοινόχρηστο χώρο με ψηλή μάντρα και αυλόθυρα.

 

ε. Σε περίπτωση κατασκευής κτιρίου με πρόσοψη, πέραν των 10,00 m αυτή διασπάται μορφολογικά σε επιμέρους προσόψεις αυτοτελών κτιρίων που να εκφράζουν τον κάναβο, τις διαστάσεις και την αρχιτεκτονική ποικιλία των παραδοσιακών προτύπων.

 

2. Οι τοίχοι κατασκευάζονται από εμφανή λιθοδομή είτε από οποιοδήποτε άλλο υλικό που επιχρίεται εξωτερικά με τριπτό ασβεστοκονίαμα.

 

3. Τα ανοίγματα των όψεων (θύρες - παράθυρα) κατασκευάζονται κατά τα παραδοσιακά πρότυπα διατηρώντας τις αναλογίες ανοιγμάτων όπως και τη σχέση πλήρους και κενού στις προσόψεις, πάνω από κάθε άνοιγμα επιτρέπεται προστέγασμα (γείσο) από συμπαγές υλικό (μονολιθική σχιστόπλακα ή σχιστόπλακες) μεγίστου πλάτους 10 cm.

 

4. α. Τα εξωτερικά κουφώματα κατασκευάζονται ξύλινα, ταμπλαδωτά ή καρφωτά και τα υαλοστάσια με υποδιαιρέσεις (καΐτια) κατά τα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού.

 

β. Τα κουφώματα μπορεί να βάφονται με χρώματα που επικρατούν σε κάθε οικισμό.

 

5. Απαγορεύεται η κατασκευή εξωστών σε πρόβολο. Η Επιτροπή Αρχιτεκτονικού και Πολεοδομικού Ελέγχου δύναται να εγκρίνει εξώστες περιορισμένων διαστάσεων σε οικισμούς στους οποίους το σπίτι με εξώστη αποτελεί αντιπροσωπευτικό τύπο παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Στην περίπτωση αυτή η πρόσοψη ή οι προσόψεις (εφόσον αυτή διασπάται σε επιμέρους μορφολογικές ενότητες) του κτιρίου διαμορφώνεται με τριπλό άξονα συμμετρίας, όπου ο εξώστης καταλαμβάνει την κεντρική θέση κατά τα νεοκλασικά πρότυπα του οικισμού.

 

6. Οι εξωτερικές κλίμακες ανόδου στον όροφο κατασκευάζονται συμπαγείς. Ο χώρος που προκύπτει κάτω από την κλίση κτίζεται με συμπαγή τοίχο ή καμάρα.

 

7. Η περίφραξη των οικοπέδων προς την πλευρά των κοινοχρήστων χώρων γίνεται από συμπαγή μαντρότοιχο με ελάχιστο ύψος 0,90 m. Η αυλόπορτα κατασκευάζεται ξύλινη, ταμπλαδωτή ή καρφωτή με υπέρθυρο κατά τα πρότυπα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.

 

8. Οι χρωματισμοί των εξωτερικών όψεων του κτιρίου γίνονται κατά τα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού. Κυρίως επιτρέπονται όλα τα γαιώδη χρώματα χωρίς να αποκλείονται πιο έντονοι χρωματισμοί του πράσινου, θαλασσί, ροζ (πχ στους οικισμούς Μαργαρίτες, Σαϊτούρες κ.λ.π.).

 

9. Η διαμόρφωση των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων πρέπει να συντείνει:

 

α. στην προστασία του υπάρχοντος φυσικού περιβάλλοντος του ιδίου οικοπέδου όπως και των ομόρων αυτού με την ελαχιστοποίηση των εκσκαφών και τη διατήρηση φυσικών στοιχείων (δένδρα, βράχια κ.λ.π.).

 

β. στη δημιουργία ενιαίου αισθητικού συνόλου μεταξύ του οικοπέδου και των ομόρων ιδιοκτησιών.

 

Για τη διαμόρφωση κεκλιμένων επιπέδων επιτρέπεται η διαμόρφωση επιπέδων ελαχίστου πλάτους 3,00 m και ύψος 1,50 m από το φυσικό έδαφος με την προϋπόθεση τήρησης της ανωτέρω παραγράφου.

 

10. Επιτρέπεται η τοποθέτηση πετασμάτων (τέντες) με μονόχρωμο ύφασμα σε τόνους άσπρου ή μπεζ, τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε δημόσιους χώρους.

 

11. Απαγορεύονται οι αλουμινοκατασκευές κάθε είδους. Ειδικά για καταστήματα είναι δυνατή η κατασκευή των κουφωμάτων από σίδηρο (στραντζαριστή λαμαρίνα).

 

12. Η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα επιτρέπεται μόνο εφόσον εντάσσεται στην κλίση της στέγης ή στο ύψος του στηθαίου δώματος και δεν είναι ορατός από τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.