Προεδρικό διάταγμα 9/8/95d - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι οικισμοί του άρθρου 1 ελέγχονται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). Η πολεοδομική υπηρεσία αποστέλλει υποχρεωτικά στην Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου τον φάκελλο οποιουδήποτε θέματος αφορά ανέγερση, κατεδάφιση μερική ή ολική ετοιμόρροπων ή μη, επισκευή, προσθήκη, αποκατάσταση, αναστήλωση και ανακατασκευή κτιρίων, καθώς και θεμάτων που αφορούν σε διαμορφώσεις κοινοχρήστων ή κοινωφελών χώρων, σε έργα υποδομής κ.λ.π. για να γνωματεύσει σχετικά.

 

2. α. Οι μελέτες δύναται να υποβάλλονται στο στάδιο της προμελέτης, προκειμένου να γίνει προέγκριση των αρχών της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής σύνθεσης, τυχόν ανακατασκευής, κατεδάφισης τμημάτων, προσθηκών κ.λ.π.

 

3. Με την οριστική μελέτη υποβάλλονται:

 

α. Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου όπου εμφαίνονται οι υψομετρικές καμπύλες της υφισταμένης κατάστασης και (τυχόν) πρόταση διαμόρφωσης αυτού σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 του παρόντος.

 

β. Έγχρωμες φωτογραφίες με άποψη της οδού και τις δύο πλευρές του κτιρίου, ώστε να φαίνονται το λιγότερο 2 κτίρια εκατέρωθεν, ή οικόπεδα καθώς και οι φωτογραφίες των απέναντι κτιρίων.

 

γ. Τεχνική περιγραφή με αναλυτική αναφορά στο είδος των χρησιμοποιουμένων υλικών και στους χρωματισμούς.

 

δ. Σε περίπτωση επισκευής προσθήκης υφισταμένου κτιρίου υποβάλλονται έγχρωμες φωτογραφίες του κτιρίου και όλων των όψεων και του εσωτερικού χώρου αυτού, ώστε να φαίνονται όλα τα μορφολογικά και καλλιτεχνικά στοιχεία του.

 

Σε περίπτωση άδειας κατεδάφισης παραδοσιακού κτιρίου λόγω επικινδύνου ετοιμορροπίας επιβάλλεται η προσκόμιση αποτύπωσης του κτιρίου πριν την έκδοση της αδείας για την ανακατασκευή του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.