Προεδρικό διάταγμα 9/8/95d - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Άδειες που έχουν εκδοθεί με βάση τις προηγούμενες ισχύουσες διατάξεις, εκτελούνται ως εκδόθηκαν. Σε περίπτωση αναθεώρησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 

2. Άδειες για τις οποίες έχει κατατεθεί πλήρης φάκελλος, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος, δύναται να εκδοθούν σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, τηρουμένων όπως οπωσδήποτε όλων των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος ΙΙΙ και όλων των επομένων άρθρων, αναθεωρούμενων υποχρεωτικά των σχετικών μελετών. Σε περίπτωση αναθεώρησης της άδειας εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.