Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 30/12/15 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Χορηγείται στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου ανώνυμη εταιρεία (ΜΒΗ ΑΕ) ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα από τη δημοσίευση της παρούσας και έως την 30-03-2016, χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 31 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013) εφαρμόζεται αναλογικά και για τις θυγατρικές εταιρείες της Ελληνικά Συστήματα Παραγωγής Πολιτικών Προϊόντων ΑΒΕΕ, ήτοι Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου ανώνυμη εταιρεία και Ηλεκτρομηχανική Κύμης ΕΠΕ, στους νομίμους εκπροσώπους των οποίων δύναται να χορηγείται ατομική φορολογική ενημερότητα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας για φυσικά πρόσωπα.

 

3. Ο χρονικός περιορισμός των έξι μηνών που προβλέπεται στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του νόμου 4237/2014 (ΦΕΚ 36/Α/2014), παύει να ισχύει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.