Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 30/12/15 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Διατήρηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαλείφεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α/2014).

 

2. Οι περιπτώσεις γ' της παραγράφου 2 και γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α/2014) απαλείφονται από το άρθρο αυτό και προστίθενται ως περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8, η δε υποπερίπτωση στ)στ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 17 προστίθεται ως υποπερίπτωση κ)κ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου και αναριθμούνται αντίστοιχα οι λοιπές περιπτώσεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.