Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 30/12/15 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Παράταση συμβάσεων παρόχων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς των υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του παρόντος συμβάσεων μεταξύ των ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων, πολυϊατρείων, κλινικών και λοιπών παρόχων και του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, είτε αυτές είναι αρχικές είτε έχουν ήδη παραταθεί, παρατείνεται έως τις 30-06-2016.

 

Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και ενταλματοποιούνται και εκκαθαρίζονται από αυτόν, σύμφωνα με τα απαιτούμενα παραστατικά που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν έως την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία. Οι συμβάσεις μεταξύ Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και διαγνωστικών εργαστηρίων διέπονται από τις διατάξεις της οίκοθεν Γ3Γ/98494/2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2816/Β/2015).

 

2. Η ισχύς των υφισταμένων μεταξύ οδοντοτεχνιτών και του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας συμβάσεων παρατείνονται μέχρι τις 30-06-2016. Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, από τον οποίο εξακολουθεί να διενεργείται η ενταλματοποίηση και εκκαθάριση των δαπανών αυτών, σύμφωνα με τα απαιτούμενα παραστατικά που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν έως την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.