Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 30/12/15 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Συμβάσεις που συνάπτονται μέχρι την 31-12-2015 μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και των Διοικήσεων των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού από τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας δύνανται να ορίζουν προκαταβλητέο άμα τη υπογραφή τους τμήμα της αποζημίωσης για τις ιατρικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις που θα εκτελεστούν στο μέλλον δυνάμει αυτών.

 

Το προκαταβλητέο αυτό ποσό δε μπορεί να ξεπερνά ανά Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας τα κάτωθι ποσά:

 

500.000 ευρώ για τη Διοίκηση 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
1.000.000 ευρώ για τη Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
300.000 ευρώ για τη Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
300.000 ευρώ για τη Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
500.000 ευρώ για τη Διοίκηση 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
2.000.000 ευρώ για τη Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
300.000 ευρώ για τη Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.