Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 30/12/15 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ρύθμιση που αφορά στη μισθοδοσία προσωπικού που μεταφέρθηκε στους Δήμους από τις τέως νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 15 του νόμου 4350/2015 (ΦΕΚ 161/Α/2015) προστίθεται τελευταία παράγραφος ως εξής:

 

{4. Για τις δαπάνες της πρώτης μισθοδοσίας, που οφείλουν να καταβάλουν οι δήμοι, του προσωπικού που μεταφέρθηκε σε αυτούς από τις τέως νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπερίπτωσης i, της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 136/2011 (ΦΕΚ 267/Α/2011).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.