Εργαλεία Δικτύων Ύδρευσης

Array
499,00 €

Πληροφορίες προϊόντος

Έκδοση 15 - Σεπτέμβριος 2022

ΕκτύπωσηEmail

Το πρόσθετο αυτό πρόγραμμα επεκτείνει τη λειτουργικότητα του προγράμματος Δίκτυα Ύδρευσης προσθέτοντας σε αυτό διάφορες πολύ χρήσιμες δυνατότητες, όπως ο αντιπληγματικός έλεγχος, η αυτόματη τοποθέτηση συσκευών και η δημιουργία καμπυλών ίσης τιμής.

Δυνατότητες

 • Δημιουργία καμπυλών ίσης τιμής (με δυνατότητα εξαγωγής σε DXF), με βάση σημειακά δεδομένα ή αποτελέσματα.
 • Κύριες/δευτερεύουσες ισοϋψείς. Οι κύριες ισοϋψείς είναι παχύτερες και υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής τις τιμής τους στην οριζοντιογραφία (αλλά και εξαγωγής τους σε αρχείο DXF).
 • Δυνατότητα καθορισμού ελάχιστης και μέγιστης τιμής από τον χρήστη για τους χρωματισμούς και τις καμπύλες. Επίσης προστέθηκε η δυνατότητα χρήσης διαφορετικού χρώματος για τιμές μεγαλύτερες της μέγιστης τιμής και χαμηλότερες της ελάχιστης τιμής.
 • Αντιπληγματικός έλεγχος ακτινωτού δικτύου και τοποθέτηση αντιπληγματικών βαλβίδων.
 • Αυτόματη τοποθέτηση εκκενωτών και αεροεξαγωγών στα σημεία οπου απαιτούνται.
 • Προχωρημένη επαναρίθμηση στοιχείων.
 • Ειδικές δυνατότητες τοποθέτησης αγωγών.
 • Κατανομή μίας ζήτησης σε όλο το δίκτυο ανάλογα με το μήκος των αγωγών.
 • Εισαγωγή εξυπηρετούμενων επιφανειών από κλειστά polylines αρχείου DXF με αυτόματη σύνδεση των επιφανειών στον πλησιέστερο κόμβο.
 • Ακριβής υπολογισμός του αθροίσματος των εμβαδών ανά κατηγορία εξυπηρετούμενης επιφάνειας.
 • Εισαγωγή υψομέτρων εδάφους από δίκτυο τριγώνων (3DFaces σε αρχείο DXF).
 • Απόλυτη ενσωμάτωση στο περιβάλλον εργασίας του προγράμματος Δίκτυα Ύδρευσης.
© 2023 Τεχνολογισμική. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.