Απόφαση 11014/03 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Εξαιρέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν υπάγονται συγκεκριμένα έργα και δραστηριότητες από τα αναφερόμενα στην υποκατηγορία 3 τα οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν εν μέρει ή στο σύνολό τους σε περιοχές του εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 σύμφωνα με την 33318/3028/1998 κοινή υπουργική απόφαση Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων κ.λ.π. (ΦΕΚ 1289/Β/1998). Τα εν λόγω έργα και δραστηριότητες καθορίζονται στις κανονιστικές διατάξεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών αυτών που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 6 (παράγραφος 1 εδάφια α και β) της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης με τις οποίες προσδιορίζονται και οι διαδικασίες Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που θα τηρηθούν ως έργα και δραστηριότητες ανώτερης υποκατηγορίας.

 

2. Στην ως άνω περίπτωση ακολουθούνται οι διαδικασίες των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του Κεφαλαίου Β της παρούσας απόφασης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.