Απόφαση 16338/70 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Γενικά προσόντα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικού Σταθμού ή Βρεφονηπιακού Σταθμού ή Βρεφικού Σταθμού από ιδιώτες επιχειρηματίες, χορηγείται σε Εμπορικές Εταιρείες που έχουν συσταθεί νόμιμα καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που απολαμβάνουν των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων και παρέχουν την εγγύηση για τη διαπαιδαγώγηση των νηπίων και βρεφών, την καλή διατροφή αυτών, καθώς και τη διαβίωσή τους σε υγιεινό περιβάλλον.

 

2. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Σταθμού μπορεί να χορηγείται και όταν ο αριθμός των εξυπηρετουμένων παιδιών είναι μικρότερος εκείνου που καθορίζεται στην τροποποιούμενη απόφαση, όσον αφορά την αναλογία παιδιών και προσωπικού και τους απαιτούμενους χώρους του κτιρίου, οπότε η Επιτροπή καταλληλότητας εισηγείται τη μείωση ανάλογα, τόσο των ποσοστών που προβλέπεται στην πιο πάνω απόφαση, για κάθε χώρο Ιδιωτικού Σταθμού, όσο και του απαιτούμενου προσωπικού.

 

Για την προκειμένη περίπτωση καθώς και για τις περιπτώσεις που οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Σταθμού είναι λιγότερες απ' αυτές που απαιτούνται (όπως λ.χ. μη χορήγηση φαγητού), τότε ο ιατρός, η μαγείρισσα (μάγειρας) και το προσωπικό καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών, που είναι υποχρεωμένος ο Σταθμός να προσλάβει, μπορούν να εργάζονται είτε κατά πλήρες ωράριο είτε με μερική απασχόληση.

 

Όταν όμως η δυναμικότητα του Σταθμού είναι μεγαλύτερη απ' αυτήν που προβλέπεται στην απόφαση, τότε η Επιτροπή καταλληλότητας εισηγείται την αύξηση ανάλογα, τόσο των ποσοστών για κάθε χώρο του Σταθμού, όσο και του απαιτούμενου προσωπικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν Γ2Α/4181/1988 απόφασης (ΦΕΚ 608/Β/1988).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.