Απόφαση 16338/70 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Τρόπος χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η άδεια για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Σταθμού, χορηγείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη της περιοχής που πρόκειται να εγκατασταθεί ο Σταθμός, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Καταλληλότητας που προβλέπεται στην υπ' αριθμό Φ104/Γ2Γ/7802/1982 απόφαση (ΦΕΚ 839/Β/1982) και (ΦΕΚ 986/Β/1982).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 της υπ' αριθμόν Γ2Α/4181/1988 απόφασης (ΦΕΚ 608/Β/1988).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.