Απόφαση 16995/86

Απόφαση ΔΔΥ/16995/1986: Διατήρηση απαραιτήτων πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις των νόμων ή διαταγμάτων και αφορούν τη Βιομηχανία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΔΥ/16995/1986: Διατήρηση απαραιτήτων πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις των νόμων ή διαταγμάτων και αφορούν τη Βιομηχανία, (ΦΕΚ 862/Β/1986), 10-12-1986.

 

Οι Υπουργοί Προεδρίας της Κυβέρνησης και Αναπληρωτής Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1985 Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 229/1986 Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) Σχέσεις Κράτους - Πολίτη.

 

5. Την Υ300/1986 (ΦΕΚ 786/Β/1986) απόφαση Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Βάσω Παπανδρέου, αποφασίζουμε:

 

Α. Άδειες λειτουργίας βιομηχανιών

 

Διατηρούμε σε ισχύ όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν τις άδειες λειτουργίας Βιομηχανιών, τα οποία απορρέουν από τους παρακάτω νόμους ή διατάγματα: ΔΚΣΤ/1912, το από 15-10-1922 βασιλικό διάταγμα όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από [ΒΔ] 24-11-1953 βασιλικό διάταγμα, νόμος 6422/1934, [Ν] 1150/1949, 3200/1955, [Ν] 3214/1965, 4479/1965, τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 207/1969, [ΒΔ] 807/1972, 460/1976, [ΠΔ] 237/1979, 279/1981, [ΠΔ] 791/1981, 1180/1981, [ΠΔ] 574/1982, [ΠΔ] 577/1982, [ΠΔ] 482/1983 και το [ΠΔ] 84/1985.

 

Β. Ανελκυστήρες

 

Διατηρούμε τα δικαιολογητικά που αφορούν τους ανελκυστήρες και τα οποία απορρέουν από τα διατάγματα [ΒΔ] 37/1966 και [ΒΔ] 890/1968.

 

Γ. Επάγγελμα

 

Διατηρούμε σε ισχύ τα παρακάτω πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις:

 

α) Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας του αιτούντος την άδεια

β) Πιστοποιητικά σπουδών, πτυχία, ή επαγγελματικές άδειες.

γ) Φωτογραφίες για επικόλληση στην άδεια που θα χορηγηθεί.

δ) Χαρτόσημα.

ε) Παράβολο.

 

Η νομοθεσία από την οποία προβλέπονται τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι:

 

Ο νόμος 6422/1934, τα βασιλικά διατάγματα από [ΒΔ] 08-03-1935, [ΒΔ] 13-02-1936, [ΒΔ] 03-08-1936, [ΒΔ] 01-01-1937, [ΒΔ] 25-03-1937, [ΒΔ] 26-03-1938, [ΒΔ] 25-06-1938, [ΒΔ] 05-11-1938, [ΒΔ] 10-03-1943, [ΒΔ] 07-07-1946, [ΒΔ] 12-01-1948, [ΒΔ] 65/1950, [ΒΔ] 11-03-1950, [ΒΔ] 22-11-1951, [ΒΔ] 24-12-1953, [ΒΔ] 07-04-1954, [ΒΔ] 11-03-1955, [ΒΔ] 06-12-1958, [ΒΔ] 349/1960, [ΒΔ] 328/1963, [ΒΔ] 12/1964, [ΒΔ] 669/1964, [ΒΔ] 323/1965, [ΒΔ] 328/1965, [ΒΔ] 563/1965, [ΒΔ] 407/1966, [ΒΔ] 992/1966, [ΒΔ] 581/1968, [ΒΔ] 891/1968, 657/1970, [ΒΔ] 699/1971, Εγκύκλιος 7/1972 και Εγκύκλιος 7Α/1972, [ΒΔ] 766/1972, [Ν] 1246/1972, [Ν] 24/1973, τα προεδρικά διατάγματα [ΠΔ] 435/1973, [ΠΔ] 436/1973, [ΠΔ] 323/1974, [ΠΔ] 477/1974, [ΠΔ] 349/1975, [ΠΔ] 387/1975, [ΠΔ] 902/1975, [ΠΔ] 22/1976, [Ν] 576/1976, [ΠΔ] 614/1977, [ΠΔ] 827/1977, [ΠΔ] 205/1977, [ΠΔ] 947/1981, [ΠΔ] 1078/1981, [ΠΔ] 627/1982, [ΠΔ] 672/1982 και το [ΠΔ] 306/1983.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 08-12-1986.

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.