Απόφαση 181627/16 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Συμπλήρωση της υπ' αριθμόν 36060/1155/2013 κοινής υπουργικής απόφασης Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24-11-2010 (ΦΕΚ 1450/Β/2013)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο παράρτημα Ι του άρθρου 61 της υπ' αριθμόν 36060/1155/2013 κοινής υπουργικής απόφασης, (Παράρτημα Ι οδηγίας 2010/75/ΕΕ) μετά τον τίτλο ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

{Οι κατώτατες οριακές τιμές που ακολουθούν αναφέρονται εν γένει σε παραγωγική δυναμικότητα ή σε πραγματική παραγωγή. Όταν στην ίδια εγκατάσταση αναπτύσσονται διάφορα έργα ή δραστηριότητες υπαγόμενες στην ίδια περιγραφή έργου ή δραστηριότητας που περιέχει κατώτατο όριο, η δυναμικότητα αυτών των έργων ή δραστηριοτήτων αθροίζεται. Όσον αφορά τα έργα ή τις δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων, ο υπολογισμός ισχύει για το επίπεδο έργων ή δραστηριοτήτων 5.1, 5.3(a) και 5.3(β).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.