Απόφαση 21743/89 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ι. Εγκρίνεται η τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Πολίχνης ως ακολούθως με:

 

1. Τη μετατόπιση της οδού στα οικοδομικά τετράγωνα 832, 833, 834, 835, 836, 837 και τα έναντι αυτών δύο οικοδομικών τετραγώνων του παλαιού σχεδίου Μετεώρων, τη μετατόπιση χώρου στάθμευσης σε Δημοτική έκταση και το χαρακτηρισμό τμημάτων πεζοδρόμων (ΦΠ 1612).

 

2. Την αλλαγή ρυμοτομίας, τη διάνοιξη υφισταμένων οδών, το χαρακτηρισμό πεζοδρόμων και τη μετάθεση βρεφονηπιακού σταθμού σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Πολίχνης, στα οικοδομικά τετράγωνα 823, 824, 825, 848, 826 (ΦΠ 1612).

 

3. Την αλλαγή ρυμοτομίας στα οικοδομικά τετράγωνα 846, 840, 842, 841, 822, 814, 807, 806, 805 λόγω καθορισμού του ορίου του δάσους από το Δασαρχείο τη δημιουργία χώρου στάθμευσης σε Δημοτική έκταση και τη μετατόπιση της οδού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 805 και 806 στον άξονα των ιδιοκτησιών (ΦΠ 1612).

 

4. Τη μείωση του πλάτους της οδού μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου 832 και του έναντι αυτού οικοδομικού τετραγώνου του παλαιού σχεδίου, λόγω ύπαρξης τετραώροφης οικοδομής και τη διαπλάτυνση της οδού στην άλλη πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου για τη διοχέτευση της κυκλοφορίας και το χαρακτηρισμό τμήματος πεζοδρόμου (ΦΠ 1612).

 

5. Τη μετατόπιση της οδού και την κατάργηση στοάς στα οικοδομικά τετράγωνα 802, για να μην ρυμοτομηθεί νέα αποθήκη του Δήμου Πολίχνη (ΦΠ 1612).

 

6. Τη διαγραφή των χρήσεων Π. (Πολιτιστικά) και Ε (διάφορες εξυπηρετήσεις), στα οικοδομικά τετράγωνα 819 και 843 (ΦΠ 1612).

 

7. Τη διαγραφή της χρήσεως Ε (διάφορες εξυπηρετήσεις) στα οικοδομικά τετράγωνα 803 και 1102.

 

8. Τη μετατόπιση του ορίου του δάσους στη θέση που το καθόρισε το Δασαρχείο (ΦΠ 1712).

 

9. Την αλλαγή ρυμοτομίας στα οικοδομικά τετράγωνα 538 και 537 (ΦΠ 1712).

 

10. τη διατήρηση υφισταμένης οδού με τυφλά οικόπεδα, τη μετατόπιση οδών προκειμένου να συμπέσουν με την υφιστάμενη κατάσταση και την κατάργηση χαρακτηρισμού τμήματος πεζοδρόμου στα οικοδομικά τετράγωνα 536, 540, 541, 537 (ΦΠ 1712).

 

11. Τον καθορισμό χρήσεως πολεοδομικού κέντρου (Κ) στα οικοδομικά τετράγωνα 540, 536 και 541 αντί αυτών που ισχύουν ως Ε (διάφορες εξυπηρετήσεις), Π (Πολιτιστικά) και Α (Γενική κατοικία) αντιστοίχως (ΦΠ 1712).

 

12. Τη διάνοιξη αδιεξόδου οδού με τυφλές ιδιοκτησίες στα οικοδομικά τετράγωνα 1033 και 1024 (ΦΠ 1412).

 

13. Τη διαγραφή χρήσεως Π στο οικοδομικό τετράγωνο 1026 (ΦΠ 1412).

 

14. Την αλλαγή χρήσεως στο οικοδομικό τετράγωνο 1026 από Ε σε Α.

 

15. Τη διάνοιξη υφισταμένης οδού στο οικοδομικό τετράγωνο 1121 (ΦΠ 1513).

 

16. Τη μετατόπιση της οδού στο οικοδομικό τετράγωνο 1131 (ΦΠ 1513).

 

17. Τη διαπλάτυνση της οδού Κύπρου στα οικοδομικά τετράγωνα 1130-1119, 1122 και κατάργηση του χαρακτηρισμού δύο τμημάτων πεζοδρόμων (ΦΠ 1513).

 

18. Τη μετατόπιση αδιεξόδου οδού και στοάς στο οικοδομικό τετράγωνο 1171 (ΦΠ 1513).

 

19. Τη διαγραφή της χρήσεως Π και Ε, στο οικοδομικό τετράγωνο 1164 (ΦΠ 1513).

 

20. Τη διαγραφή όλων των χρήσεων Π και Ε στο οικοδομικό τετράγωνο 1129 (ΦΠ 1613).

 

21. Την κατάργηση χώρου παιδικής χαράς και ενός δρόμου στο οικοδομικό τετράγωνο 1297 (ΦΠ 1313).

 

22. Τη διαπλάτυνση της οδούς Φλέμιγκ στα οικοδομικά τετράγωνα 920 και 1919 του Δήμου Σταυρούπολης και κατάργηση χαρακτηρισμού τμήματος πεζοδρόμου (ΦΠ 1313).

 

23. Την διάνοιξη τμήματος της οδού Σταυρουπόλεως στο οικοδομικό τετράγωνο 1004 (ΦΠ 1413).

 

24. Τη διάνοιξη υφισταμένης οδού στο οικοδομικό τετράγωνο 1003 και το χαρακτηρισμό αυτής ως πεζοδρόμου (ΦΠ 1413).

 

25. Τη διάνοιξη υφισταμένης οδού με τυφλά οικόπεδα στο οικοδομικό τετράγωνο 1215 και το χαρακτηρισμό αυτής ως πεζοδρόμου (ΦΠ 1413).

 

26. Τη διαπλάτυνση της οδού Αρκαδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 1238, 1293, 1244, 1248, 1254 και την κατάργηση του χαρακτηρισμού δύο ψηγμάτων πεζοδρόμων (ΦΠ 1413).

 

27. Τη διαπλάτυνση της οδού Φλέμιγκ στο οικοδομικό τετράγωνο 901 του Δήμου Σταυρούπολης και την κατάργηση του χαρακτηρισμού τμήματος πεζοδρόμου (ΦΠ 1413).

 

28. Τη διαπλάτυνση της οδού Φλέμιγκ στο οικοδομικό τετράγωνο 1249 και την κατάργηση του χαρακτηρισμού τμήματος πεζοδρόμου (ΦΠ 1413).

 

29. Την κατάργηση των χρήσεων Κ (πολεοδομικό κέντρο) Π και Ε στα οικοδομικά τετράγωνα 0511 0510 0509 και 0506 (ΦΠ 1811).

 

30. Τη διαγραφή του τύπου 1 της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του από 31-05-1986 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 555/Δ/1986).

 

31. Τον καθορισμό ποσοστού κάλυψης 70% για όλα τα οικόπεδα της περιοχής Άνωθεν Ασύλου και Μετεώρων.

 

32. Την επαναδιατύπωση της παραγράφου 2)β του άρθρου 6 του από 31-05-1986 προεδρικού διατάγματος ως εξής:

 

{δημιουργούνται από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης, ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 με οποίες διαστάσεις έχουν.}

 

33. Την τροποποίηση του εδαφίου α της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του από 31-05-1986 προεδρικού διατάγματος ως εξής:

 

{κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου 5, ορίζεται συντελεστής δόμησης 2.4.}

 

34. Την αλλαγή της θέσης των κοινωφελών χώρων, στα οικοδομικά τετράγωνα 546, 547 (ΦΠ 1712).

 

35. Την τροποποίηση της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του από 26-08-1986 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 873/Δ/1986) ως εξής:

 

{κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου 4, ορίζεται συντελεστής δόμησης 2.4.}

 

36. Το άρθρο 4 του από 26-08-1986 προεδρικού διατάγματος τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα με τα στοιχεία Α και Κ επιτρέπονται μόνο οι κάτωθι χρήσεις:

 

Στις περιοχή με στοιχεία Α, γενική κατοικία, όπως προσδιορίζεται το άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).
Στην περιοχή με στοιχεία Κ, πολεοδομικό κέντρο, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

2. Στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους που δεν υπάρχει χαρακτηριστικό στοιχείο πλην των κοινωφελών χώρων που καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος, επιτρέπεται η χρήση της αμιγούς κατοικίας, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).}

 

37. Την τροποποίηση του άρθρου 4 του από 31-05-1986 προεδρικού διατάγματος ως εξής:

 

{1. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα με τα στοιχεία Α και Κ επιτρέπονται μόνο οι κάτωθι χρήσεις:

 

Στην περιοχή με στοιχείο Κ, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).
Στην περιοχή με στοιχεία Α, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

2. Στους οικοδομήσιμους χώρους με στοιχεία ΒΜ, ΒΚ και Σ επιτρέπεται η χρήση της μη οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας, όπως προσδιορίζει στο άρθρο 5 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), με εξαίρεση την παράγραφο 1 αυτού (βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης).

 

Στους χώρους που επιτρέπονται οι παραπάνω χρήσεις το προκήπιο που καθορίζεται με το άρθρο 5 του παρόντος διατάγματος επιβάλλεται να δεντροφυτευτεί.

 

3. Στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους που δεν υπάρχει χαρακτηριστικό στοιχείο επιτρέπεται η χρήση της αμιγούς κατοικίας όπως αυτή προσδιορίζεται με το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).}

 

38. Τη διαγραφή των χρήσεων ΚΠΕ στα οικοδομικά τετράγωνα 0511, 0510, 0509 και 0506 (ΦΠ 811).

 

39. Τη διαγραφή των χρήσεων Π και Κ στο οικοδομικό τετράγωνο 1311 (ΦΠ 1314).

 

40. Τη διαγραφή των χρήσεων Π και Ε στο οικοδομικό τετράγωνο 1413 (ΦΠ 1316).

 

41. Τη διαγραφή των χρήσεων Π και Ε στο οικοδομικό τετράγωνο 1222 (ΦΠ 1413).

 

42. Τη διαγραφή των χρήσεων Π και Ε στο οικοδομικό τετράγωνο 1275 (ΦΠ 1414).

 

43. Τη διαγραφή των χρήσεων Π και Ε στο οικοδομικό τετράγωνο 1340 (ΦΠ 1415), όπως τα παραπάνω φαίνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα 1:1000 που θεωρήθηκαν από το Διευθυντή Πολεοδομίας και που συνοδεύουν την απόφαση αυτή.

 

ΙΙ. Τα ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων διαγραμμάτων που τη συνοδεύουν να αναρτηθούν μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο κτίριο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Μανουσογιαννάκη 6, 4ος όροφος για 15 συνεχείς ημέρες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.