Απόφαση 503007/76 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τουριστικό Γραφείο ή Ταξιδιωτικός Οργανισμός δικαιούται να προβεί εις ακύρωση μέρους ή του συνόλου των συμφωνηθεισών κλινών άνευ υποχρεώσεως καταβολής αποζημιώσεως εφόσον αποδεδειγμένα ειδοποιηθεί ο Ξενοδόχος 21 τουλάχιστον ημέρες προ της συμφωνηθείσης αφίξεως των πελατών (release period).

 

2. Αντιστοίχως ο Ξενοδόχος έχει δικαίωμα χρονικού ορίου αποδεσμεύσεως (release period) 21 ημέρες προ εκάστης τακτής αφίξεως των πελατών δι' όσες από τις συμφωνηθείσες κλίνες δεν έχει υπάρξει επικυρωμένη κράτηση με voucher ή με rooming list.

 

3. Εν η περιπτώσει το Τουριστικό Γραφείο ή ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός ποιείται χρήση του δικαιώματος της ακυρώσεως κατά την χαμηλή περίοδο, ο Ξενοδόχος δικαιούται με προειδοποίηση 21 ημέρες προ της ενάρξεως εκάστου μηνός να περιορίσει το allotment κατά την υψηλή περίοδο κατ' αναλογία, πάντως όμως ουχί κάτω του συμφωνηθέντος κατωτάτου ορίου του μηνός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.