Απόφαση 503007/76 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εις έκαστο δωμάτιο δέον να υπάρχει πινακίδα θεωρημένη υπό της Αστυνομίας εις την οποίαν να αναγράφονται εις τις οικείας στήλες αναλυτικώς, η τιμή του δωματίου, οι σχετικές προσαυξήσεις και η συνολική τιμή, ήτις θα προκύψει εκ της αθροίσεως τούτων πλέον του αντιτίμου πρωινού και γεύματος κατά τις εκάστοτε ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις και εφόσον παρέχονται τοιαύτα, προς επακριβή ενημέρωση των πελατών επί του συνολικού ποσού το οποίο υποχρεούνται να καταβάλουν αυτοί δια την διαμονή εις το δωμάτιο του Ξενοδοχείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο ΣΤ17.4 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.