Νόμος 4254/14

Ν4254/2014: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4046/2012 και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4254/2014: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4046/2012 και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 85/Α/2014), 07-04-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4046/2012

 

Άρθρο πρώτο

 

Παράγραφος Α: Διανομή μέρους του πρωτογενούς πλεονάσματος της γενικής κυβέρνησης

Παράγραφος Β: Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Οικονομικών

Παράγραφος Γ: Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

Παράγραφος Δ: Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Παράγραφος Ε: Αναδιοργάνωση υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Οικονομικών και μεταβατικές διατάξεις για τη λειτουργία τους

Παράγραφος ΣΤ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Παράγραφος Ζ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Παράγραφος Η: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Παράγραφος Θ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Παράγραφος Ι: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

Παράγραφος ΙΑ: Διατάξεις Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Παράγραφος ΙΒ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Παράγραφος ΙΓ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Παράγραφος ΙΔ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού

Παράγραφος ΙΕ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Παράγραφος ΙΣΤ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

Παράγραφος ΙΖ

 

Άρθρο δεύτερο

 

Παράγραφος Α: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 3864/2010 Περί ιδρύσεως ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Παράγραφος Β: Ρυθμίσεις Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Παράγραφος Γ: Ρυθμίσεις Τράπεζας της Ελλάδος

 

Κεφάλαιο Β: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο τρίτο

 

Παράγραφος Α: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Παράγραφος Β: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Παράγραφος Γ: Θέματα φορολογίας κεφαλαίου

Παράγραφος Δ: Φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις σχετικά με τα οχήματα

Παράγραφος Ε: Λοιπές επείγουσες διατάξεις

 

Άρθρο τέταρτο: Έναρξη ισχύος

 

H ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερία της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 07-04-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.