Νόμος 4254/14 - Άρθρο g

Παράγραφος Γ: Ρυθμίσεις Τράπεζας της Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Από το πεδίο εφαρμογής του πρώτου εδαφίου εξαιρείται η Τράπεζα της Ελλάδος.}

 

β. Στο τέλος του άρθρου 3 του νόμου 3812/2009, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ι' ως εξής:

 

{ι) Οι διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2548/1997 (ΦΕΚ 259/Α/1997).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.