Νόμος 3812/09 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Διατηρούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Διατηρούνται σε ισχύ:

 

α) Οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α/2001), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 29 του νόμου 3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α/2007).

 

β) Οι διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005).

 

γ) Οι διατάξεις του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998), όπως ισχύει.

 

δ) Οι διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α/2006).

 

ε) Οι διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α/1990), όπως ισχύει.

 

στ) Οι διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 20 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994), όπως ισχύει.

 

ζ) Οι διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 3624/2007 (ΦΕΚ 289/Α/2007).

 

η) Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1339/1983 (ΦΕΚ 35/Α/1983), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2452/1996 (ΦΕΚ 283/Α/1996) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 του νόμου [Ν] 2713/1999 (ΦΕΚ 89/Α/1999).

 

θ) Οι διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 7 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994), όπως ισχύει.

 

ι) Οι διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2548/1997 (ΦΕΚ 259/Α/1997).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011), με την παράγραφο Γ1 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.