Νόμος 3491/06

Ν3491/2006: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3491/2006: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, (ΦΕΚ 207/Α/2006), 02-10-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 5: Ρύθμιση υπηρεσιακών θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών της δημόσιας διοίκησης

 

Άρθρο 6: Διεύρυνση αρμοδιοτήτων Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 7: Ρυθμίσεις θεμάτων Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

 

Άρθρο 8: Εθνική Επιτροπή για την Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών

Άρθρο 9: Θέματα διοικητικής υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης

 

Άρθρο 10: Προσλήψεις για τροφίμους βρεφοκομείων και ορφανοτροφείων

Άρθρο 11: Ρυθμίσεις υπηρεσιακών θεμάτων

Άρθρο 13: Καταστροφή μη παραληφθέντων εγγράφων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Άρθρο 15: Σύσταση Υποστηρικτικής Ομάδας Διαχείρισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών και Συμβάντων

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Θέματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 16: Υπηρεσιακά ζητήματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού

Άρθρο 17: Οικονομικά ζητήματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 18: Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης της Ελληνικής Ιθαγένειας

Άρθρο 19: Χρηματοδότηση εταίρων για δράσεις μεταναστευτικής πολιτικής

Άρθρο 20: Επιβολή προστίμου για εκλογική παράβαση από τρίτον

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 28: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-10-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.