Νόμος 3491/06 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 73 του νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εξαιρούνται από την επιβολή προστίμων οι ανήλικοι, όσοι έχουν την ιδιότητα του ομογενούς και όσοι παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής τους στην Ελληνική Επικράτεια για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον αναχωρήσουν εντός τριάντα (30) ημερών από την εξάλειψη του γεγονότος. Για τη συνδρομή του λόγου εξαίρεσης σε κάθε περίπτωση αποφαίνεται η αστυνομική αρχή που πραγματοποιεί τον έλεγχο αναχώρησης του αλλοδαπού.}

 

2. Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 73 του νόμου 3386/2005 πρόστιμο δεν επιβάλλεται στους υπηκόους Λιβάνου που παραβίασαν τη διάρκεια της νόμιμης διαμονής τους στη Χώρα μας κατά το χρονικό διάστημα από 12-07-2006 έως 14-08-2006, εφόσον η αναχώρησή τους πραγματοποιηθεί μέχρι την 14-09-2006. Τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων κατά το διάστημα από 12-07-2006 έως 14-08-2006 σε βάρος υπηκόων Λιβάνου δεν αναζητούνται Η διάταξη της παρούσας παραγράφου ισχύει από 12-07-2006.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.